Архив | 13/01/2015

Թարգմանում եմ…

Ինչն է կարևորվում՝ միտքը հասկանալը, հայերեն լեզվական ճիշտ կառույցի ստեղծումը, կետադրությունը… Առաջարկվող նյութերի ընտրանի.

1

2