12-րդ դաս.: Ինքնաստուգման թերթիկ:

 1. Որ շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում օ:

 • հանապազ-յա, ան-ժիտ, օրըստ-րե, ծովա-րոր
 • հետկես-րյա, պնդ-ղակ, գիշերուզ-ր, թիկն-թոց
 • ապ-րինաբար, հետևազ-ր, քաղցր-ր, ցայս-ր
 • ամենա-տար, արծաթազ-ծ, բարկ-ղի, փորձան-թ
 1. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում բ:

Համ-երել, անխա-, շամ-ուտ, խարխա-ել

Գրա-ար, թմ-իր, ող-աձայն, անխա-ան

Սմ-ուկ, բամ-, խա-եբա, ջրար-ի

Հար-ուխ, եր-ներանգ, նր-անցք, թմ-լիկ

 1. Բառերից քանիսում է գրվում մ տառը

Ա-բաստանել, ա-փութություն, ճա-բար, ա-բովանդակ, ա-բիոն, ա-բարբառ, ա-պատեհ, ա-պամած, ա-պաճույճ, ա-փոխարինելի, ա-բիծ, բա-բեր:

Մեկում

Երկուսում

Երեքում

Չորսում

 1. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում իա

Կր-, կղզ-ակ, հեք-աթ, միլ-րդ

Արաքս-, Եղ-զարյան, Լիլ-, Մար-մ

Փաս-ն, լ-րդ, խավ-ր, բամ-

Կիլիկ-, Անան-, Ռումին-, Սուք-ս

5.Բառերից և բառաձևերից քանիսում ուղղագրական սխալ կա:

Ալյուր, կորյուն, երկաթահյուս, ընկույզենի, մյուս, թեյարան, սույն, ակնաբույժ, բարեհույս, ուխտադրույժ, շառաչյունով, խոսեյին:

Երկուսում

Երեքում

Չորսում

Հինգում

6.Որ շարքի բոլոր բառերի բաղադրիչներն են գրվում անջատ.

Տեր (հայր), թե (որ), ի (պատասխան), թեթև (քաշային)

Ըստ (կարգի), տեղիք (տալ), տիկնանց (տիկին), ձեռք (սեղմում)

Հանկարծակիի (գալ), ձեռքից (ձեռք), նոր (խարբերդցի), ի (չիք) դառնալ

Մայր (աթոռ), կողք (կողքի), ինչ (որ) է, այս (կերպ)

7.Բառերից և բառակապակցություններից քանիսում բառագործածության սխալ կա:

Մարտական աստղ շքանշան, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, ԱՄՆ կոնգրես, Հայրենական Մեծ պատերազմ, Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգ, Անտիոքոս Առաջին Երվանդունի, Վասպուրական աշխարհ, Մարտի ութ:

Մեկում

Երկուսում

Երեքում

Ոչ մեկում

8.Տրված իմաստներից որն է ավելորդ ակրատ, շռինդ, սխրանք բառերի համար:

Հերոսական գործ

Ուժգին աղմուկ

Թեթև նախաճաշ

Խակ խաղող

 1. Նախադասության մեջ, որ բառը կունենա փոխաբերական իմաստ.

Բնակատեղին հետզհետե ընկղմվեց … խավարի մեջ:

Անթափանց

Գիշերային

Ամենակուլ

Ականակիր

10.Որ դարձվածքը չունի համանուն բառակապակցություն՝ ուղիղ իմաստով:

Խելքը կտրել

Երկու քարի արանքում

Ափերից դուս գալ

Անկտրել ձմերուկ

11.Որ շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ.

Հրապուրել, փափագել, դյութել, հմայել

Գավաթ, բաժակ, ըմպանակ, կթղա

Կխտար, այծյամ, եղնիկ, նոխազ

Նժույգ, երիվար, գրաստ, պախրա

12.Որ շարքի բոլոր բառազույգերն են հականիշներ.

Ընդվզել-ենթարկվել, թոշնել-փթթել, թանկ-սակավ

Վատաբանել-դրվատել, բազմազան-միօրինակ, բաց-գոց

Գծուծ-առատաձեռն, անկայուն-զգայուն, երկրպագել-ատել

Օրինաչափ-անկանոն, սակավ-բազում, սքանչելի-անակնկալ

13.Բառերից քանիսում է –ք-ն վերջածանց.

Խելք, բայահիմք, հավատք, անեծք, վաճառք, սփյուռք, տարածք, բաժինք, տարերք, խռովք:

Յութում

Ութում

Իննում

Բոլորում

14.Որ շարքի բոլոր բառերն են կազմությամբ բարդ (առանց ածանցի) .

Միանգամից, այնինչ, երթևեկ, գովերգել

Մանր-մունր, հովեկ, նույնիսկ, շանթարգել

Թրթիռ, որովհետև, սրճաղաց, միջնադար

Ճեփ-ճերմակ, մեկմեկու, լրատու, վարչակարգ

 1. Փակագծում տրված բառերից մեկը տվյալ նախադասությանը համապատասխանում է, մյուսը՝ ոչ. Լուծման տարբերակներից որն է ճիշտ.

Ա. Դառնության ու հիասթափության խոր (զգացմունք, զգացում) ապրեցի այդ օրերին:

Բ. Դա (հազվագյուտ, հազվադեպ) մի կենդանի է, որին չես հանդիպի ցերեկով:

Գ.(Տեղային, տեղական) արտադրանքը այս անգամ արագ սպառվեց:

Դ. Հարցը ժողովում (քննելուց, քննարկելուց) հետո եկանք ընդհանուր եզրակացության:

Ե. Այդ երկրում պալատական ([խռովություն, խռովք) է տեղի ունեցել:

1 ա-1, բ-2, գ-1, դ-2, ե-2

 1. ա-2, բ-1, գ-2, դ-2, ե-1
 2. ա-1, բ-2, գ-2, դ-1, ե-1
 3. ա-2, բ-1, գ-1, դ-1, ե-2
 4. Որ շարքի բոլոր բառերն են գոյական.
 5. ուղղաբերձ, զորական, ողբերգակ, ճարմանդ
 6. հատընտիր, պածուրց, տարեցտարի, վարգ
 7. վարձակ, ցայգերգ, քաղհան, ուղերձ
 8. քղանցք, օթևան, հանիրավի, շարադրանք
 9. Որ շարքում հոգնակիի կազմության սխալ կա.
 10. հացթուխներ, դեղահաբեր, օրհներգեր, անասնակերներ
 11. բանաձևեր, մեղվաբույծներ, ոտնաչափեր, բուժքույրեր
 12. տիկնայք, անձինք, նավթամուղեր, գիսաստղեր
 13. ուսապարկեր, հուլունքաշարեր, որմնասյուներ, սպաներ
 14. Որ շարքի բոլոր դերանուններն են ցուցական.

Այս, դա, այսպես, բոլոր

Մյուս, սույն, նույնքան, միևնույն

Ոմն, այսպիսի, նույնպիսի, այնտեղ

Այդպես, ոչինչ, նա, նույն

 1. Որ շարքի բոլոր բայերն են ա խոնարհման.

Վխտացող, անսալ, կխայթի, ծորալիս

Խոկում է, խոսող, հոգացել, որսա

Գողացել, որսացել, տված, փղձկում է

Վեր է կենում, աղացած, թիկնած, առած

 1. Ընդգծվածներից քանիսն են ենթակա.

Ովքեր շուտ էին եկել, աթոռները զբաղեցրել էին:

Մեզ թվում էր՝ նա ոչինչ չգիտեր:

Գրախանութում մեկ դասագիրք էր մնացել. դա էլ գնեց Հայկը:

Գեներալ Սիմոնյանն էր ղեկավարում զորքերի առաջխաղացմանը:

 1. Որ հոլովաձևը կամ կապային կառույցը պետք է տեղադրել նախադասության մեջ.

Ես ամենևին չեմ կասկածում այդ մարդու

Անկեծությանը

Անկեղծության վրա

Անկեղծության հանդեպ

Անկեղծությունը

 1. Որ բառը պետք է տեղադրել.

Բոլորն էլ կներեն նրան,  …   նա անկեղծորեն զղջա իր արարքի համար:

Մինչդեռ

Որովհետև

Ասես

Երբ

 1. Որ նախադասության մեջ շեշտ պիտի դրվի.

Դու ասաց Գևորգը նրա կյանքի մասին ոչինչ չգիտես:

Նա խոսքն ուղղեց ընկերոջը, իսկ դու ինչ ես կարծում:

Ուզում եմ անուշիկս ինձ հավատաս:

Աստված երևի մտածում էր նա աշխարհը ստեղծելիս մի նպատակ ուներ:

 1. Որ նախադասության մեջ և-ից առաջ ստորակետ չպիտի դրվի:

Դուրս եկանք տնից և մութն անմիջապես ընկավ:

Նա վախենում էր ուշանալուց և արագացրեց քայլերը:

Ես միայն պարտքս եմ կատարել և իմացեք ես վարձս ստացել եմ հավատարիմ մնալով ասպետական ավանդույթներին:

Չգիտեր ինչ պատասխան տա և գլխիկոր դուրս եկավ տնից:

 1. Որ նախադասության մեջ կետադրական սխալ կա:

Ընկերոջս, որպես բանիմաց մասնագետի, ուղարկեցին՝ գիտաժողովին մասնակցելու:

Նա շքեղ շինություններ տեսավ՝ հազվագյուտ ճարտարագիտական կերտվածքի:

Այդ սենյակը նրան ծառայում էր իբրև ննջարան:

Երիցուկը՝ սպիտակ թերթիկներով, և կարմիր վարդը յուրահատուկ գեղեցկություն ունեին:

 1. Նախադասությունները նշող թվերի որ դասավորությունն է համապատասխանում այդ նախադասությունների տրամաբանական և քերականական ճիշտ հաջորդականությանը.

Բակում ինչ-որ մարդիկ էին կանգնած:

Անծանոթները մի քանի րոպե խոսեցին, ապա վճռական քայլերով մոտեցան շքամուտքին:

Դրսից եկող աղմուկը լսելով՝ նա մոտեցավ լուսամուտին և դուրս նայեց:

Նա առաջին անգամ էր տեսնում այդ մարդկանց:

 • 1, 4, 3, 2
 • 3, 1, 4, 2
 • 1, 3, 4, 2
 • 3, 4, 2, 1
 1. Որ պնդումն է սխալ.

Գրաբարը հայերենի  գրավոր շրջանի առաջին գրական լեզուն է:

Գրաբարով է շարադրվել միայն ոսկեդարի հայ մատենագրության ամենահարուստ բաժինը՝ պատմագրությունը:

Գրաբարը 5-րդ դարում եղել է և գրավոր, և բանավոր հաղորդակցման լեզու:

Գրաբարը հոլովման և խոնարհման համակարգի տարբերություններ ունի աշխարհաբարից:

 1. Երկտողերի որ դասավորությունն է ճիշտ.
 2. Մէկին՝ հազար ձի և ջորի

Մէկին՝ ոչ ուլ մի, ոչ մաքի

 1. Մէկն ի պապանց պարոնորդի

Մէկն ի հարանց մուրող լինի

 1. Մէկին՝ հազար դեկան ոսկի,

Մէկին՝ ոչ փող մի պըղնձի

 1. Մէկին՝ հազար հատ մարգարտի,

Մէկին՝ ոչ ուլնիկ մի ապիկի (Ֆրիկ)

 • 2, 4, 1, 3
 • 2, 3, 4, 1
 • 1, 3, 4, 2
 • 2, 1, 3, 4
 1. Որ միտքը որ հեղիանինն է.

Մահկանացուների ժամանակը կարճ է և անհայտ:

Եվրոպա թե Ասիա ինձ անդադար ձեն էին տալիս, թե Հայկա զավակն եմ ես, Նոյան թոռը, Էջմիածնա որդին, դրախտի բնակիչը:

Գեղեցկության մոտավոր սահմանը բնության մոտ լինելը կամ բնության նմանելն է:

Ժողովրդական բարբառները պետք է լինեն մեզ համար լոկ հում նյութ և ուրիշ ոչինչ, երբ նրանցից կամենում ենք օգտվել գրականական բարբառը (լեզուն) հարստացնելու համար:

Խորենացի

Աբովյան

Նալբանդյան

Շիրվանզադե

 1. Թվերի որ դասավորությունն է ճիշտ արտացոլում նշված հեղինակների ժամանակագրական հաջորդականությունը.

Բակունց

Քուչակ

Աբովյան

Մեծարենց

Սևակ

 • 2, 3, 1, 4, 5
 • 3, 2, 4, 1, 5
 • 2, 3, 4, 1, 5
 • 1, 2, 3, 5, 4
 1. Ինչպես է ավարտվում վիրավոր Մերուժանի ճակատագիրը.

Սամվելի կողմնկիցները սպանում են նրան:

Րաֆֆիկն առկախ է թողնում Մերուժանի ճակատագիրը:

Սամվելը հանձնարարում է Մերուժանին տեղափոխել վրան:

Նահանջի ժամանակ Մերուժանին իրենց հետ տանում են պարսիկ զինվորները:

 1. Թումանյանի <<Փարվանա>> բալլադում արքայադուստրն իր համար մրցության ելած <<անհաղթներից անհաղթին>> չի ընտրում, որովհետև.

Կովկասի քաջերից ոչ մեկն իր սրտով չէր

Ոչ մեկը չէր գնում անշեջ հուրը բերելու

Ոչ մեկը չէր խոստանում բերել ոսկի, արծաթ կամ երկնքի աստղ

Տկար լավին կարող էր հաղթել մի վես տմարդի

 1. Որ պնդումը ճիշտ չէ Վահան Տերևանի վերաբերյալ.

Տերյանը <<Մթնշաղի անուրջները>> սկսում է տխուր մեղեդիներով և ավարտում գարնանային պայծառ երգերով:

Տերյանը նորագույն շրջանի հայ գրականության սկզբնավորողն ու խոշորագույն դեմքերից է:

Բանաստեղծին տանջում է մարդու բախտի ու երջանկության հարցը:

Արևելահայ հեղինակներից Տերյանն առաջինն էր, որ իր բանաստեղծությունը դասավորեց շարքերի մեջ:

 1. Նշվածներից որը պոեմ չէ.

ՙ<<Տատրագոմի հարսը>>- Կոստան Զարյան

<<Արա Գեղեցիկ>>- Նաիրի Զարյան

<<Հարճը>>- Դանիել Վարուժան

<<Անուշ>>- Թումանյան

 1. Բանաստեղծական շարքերից քանիսն են Չարենցինը.

<<Եղիցի լույս>>, <<Ողջակիզվող կրակ>>, <<Էմալե պրոֆիլը Ձեր>>, <<Փողոցային պչրուհուն>>, <<Տաղարան>>, <<Ութնյակներ արևին>>, <<Երկիր Նաիրի>>:

 1. Ձախ կողմում նշվածներից յուրաքանչյուրը Բակունցի՝ աջ կողմում նշված ստեղծագործություններից մեկի հերոսն է. Որ շարքի պատասխաններն են ճիշտ.

Նախրապան Պետի- Ալպիական մանուշակ

Սոնա – Այու սարի լանջին

Հազրո- Ծիրանի փողը

Նկարիչ- Միրհավ

 1. Որ պատմավեպում է պատմական կարևոր դեր հատկացված ժողովրդին.

<<Վարդանանք>>- Դեմիրճյան

<<Վերք Հայաստանի>>- Խաչատուր Աբովյան

<<Սամվել>>- Րաֆֆի

<<Գևորգ Մարզպետունի>>- Մուրացան

Կարծիք ավելացնել

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: